Wat is technische SEO?
01 november 2023 
9 min. leestijd

Wat is technische SEO?

Als je een website beheert of ermee werkt, ben je waarschijnlijk wel bekend met het belang van zoekmachine optimalisatie (SEO). Het is de sleutel tot het vergroten van je online zichtbaarheid, het aantrekken van meer verkeer naar je website en het verbeteren van je ranking in zoekmachines zoals Google en Bing. Het creëren van hoogwaardige content en het gebruik van relevante zoekwoorden is vaak het eerste wat naar boven komt wanneer we het hebben over SEO. Echter is er nog een ander cruciaal component: technische SEO.


Technische SEO 

Technische SEO gaat over het optimaliseren van de technische aspecten van je website om ervoor te zorgen dat zoekmachines deze goed begrijpen en waarderen. Het is als het fundament van een gebouw, onzichtbaar, maar cruciaal voor de stabiliteit en prestaties van het hele project. Technische SEO bevat veel verschillende onderdelen, die lichten we verder toe in deze blog.

Zorg voor een mobielvriendelijke website 

Met de toename van mobiel internetgebruik is het van essentieel belang dat je website goed functioneert op verschillende mobiele apparaten. Het gaat niet alleen om het voldoen aan de verwachtingen van mobiele bezoekers, maar het draagt ook bij aan het verbeteren van de algehele prestaties en zichtbaarheid van je website op zoekmachines.

Een website die geoptimaliseerd is voor mobiele apparaten verbetert niet alleen de gebruikerservaring voor mobiele bezoekers, maar wordt ook positief gewaardeerd door zoekmachines zoals Google. Door een responsief ontwerp, vlotte laadtijden en aangepaste lay-outs aan te bieden voor verschillende schermgroottes, vergroot je niet alleen de gebruikerservaring op je website, maar versterk je ook je positie in zoekresultaten.

Een mobielvriendelijke site is een fundamenteel onderdeel geworden van een effectieve SEO-strategie en een noodzakelijk ingrediënt voor het succesvol aantrekken en behouden van een breder publiek.

Essentie van HTML-elementen 

Het optimaliseren van HTML-elementen is één van de onderdelen van technische SEO. Deze tags, waaronder de metatitel, metabeschrijving en kopteksten, spelen een cruciale rol bij het begrijpen van de inhoud van je website door zoekmachines. Door relevante zoekwoorden en informatieve details in deze tags te verwerken, vergroot je de kans dat zoekmachines je website correct indexeren en weergeven in de zoekresultaten.

Metatitel 

De metatitel, die wordt weergegeven als de kop van een pagina in de zoekresultaten, moet beknopt zijn en relevante zoekwoorden bevatten die de kern van de pagina samenvatten. De metatitel mag maximaal 60 tekens bevatten. Een goed geoptimaliseerde titel zorgt ervoor dat zoekmachines goed kunnen bepalen waar de pagina over gaat, maar is ook essentieel om de aandacht te trekken van potentiële bezoekers.

Metabeschrijvingen 

De metabeschrijving is een korte zin, maximaal 155 tekens, die onder de titel in zoekresultaten wordt weergegeven. Het biedt een beknopte samenvatting van de inhoud van de pagina en fungeert als een call to action om gebruikers te verleiden om door te klikken naar je website. Het is van groot belang om relevante zoekwoorden in de metabeschrijving op te nemen, omdat deze vaak vetgedrukt worden weergegeven wanneer ze overeenkomen met de zoekopdracht van een gebruiker.

Kopteksten 

Kopteksten, of H-tags, structureren de inhoud van je pagina. Ze geven zowel gebruikers als zoekmachines inzicht in de hiërarchie en relevantie van de verschillende secties op een webpagina. Het gebruik van relevante zoekwoorden in deze kopteksten kan de leesbaarheid verbeteren en de nadruk leggen op de essentiële onderdelen van je content. Belangrijk hierbij is dat de H1-titel maar één keer wordt gebruikt op een pagina. Vervolgens kun je gebruik maken van een H2, H3, H4 of H5.

Het doel van het optimaliseren van deze HTML-tags is tweeledig: ten eerste, zoekmachines voorzien van duidelijke en relevante informatie over je pagina, en ten tweede, potentiële bezoekers aantrekken door hen een overzichtelijke en aantrekkelijke beschrijving van je inhoud te bieden. Het nauwkeurig en strategisch toepassen van zoekwoorden en inhoudsbeschrijvingen in deze HTML-tags is erg belangrijk om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van je website in zoekresultaten te vergroten. Dit verbetert niet alleen de kans op hogere rankings, maar vergroot ook de kans op klikken en verkeer naar je website.

Zorg voor een duidelijke paginastructuur 

Een duidelijke paginastructuur is van essentieel belang voor een website. Een doordachte en goed georganiseerde structuur zorgt voor een duidelijke hiërarchie van de website en vergemakkelijkt de navigatie tussen pagina’s doordat de onderlinge verbanden tussen verschillende pagina’s zo duidelijk is.

Met deze logische structuur is het voor je bezoekers makkelijk om te navigeren op je website en zo de juiste informatie te vinden, en draagt het tegelijkertijd bij aan een effectieve indexering van je website door zoekmachines.

Interne links 

Interne links fungeren als wegwijzers die gebruikers en zoekmachines doorverwijzen naar gerelateerde inhoud binnen de website.

Denk bijvoorbeeld aan een pagina over sneakers: je zit op de overzicht pagina over sneakers, maar bent specifiek op zoek naar witte sneakers. Hoe makkelijk is het dan dat je op de pagina gelijk door kunt klikken naar een pagina met alleen maar witte sneakers? 

Door het gebruik van interne links zorg je voor een duidelijke navigatiestructuur, waardoor zowel de gebruiker als de zoekmachine de verschillende pagina’s van je website goed kan vinden.

Breadcrumbs 

Breadcrumbs verschaffen bezoekers een visuele weergave van hun locatie op een site en tonen het pad van de homepagina naar de huidige pagina. Deze breadcrumbs helpen niet alleen de bezoekers bij het begrijpen van hiërarchie en de structuur van de website, maar biedt ook context en overzicht van waar ze zich bevinden. Zo kunnen ze makkelijk terug navigeren naar eerdere pagina’s en moeiteloos door de site navigeren. Voor zoekmachines dragen breadcrumbs bij aan een beter begrip van de context van de pagina, wat positief is voor de indexering en ranking van de website.

Een goede URL-structuur 

Een goede URL-structuur is belangrijk voor zowel zoekmachines als gebruikers om te begrijpen waar de pagina over gaat. Een goede URL is beknopt en beschrijft waar de specifieke pagina over gaat, de URL hoeft dus geen overbodige parameters of woorden te bevatten. Dit zorgt ervoor dat de URL leesbaar blijft en ook precies aangeeft waar de pagina over gaat.

VOORBEELD: 

  • Een goede url: https://www.get-agrip.nl/blog/instagram-algoritme
  • Een minder goede url: https://www.get-agrip.nl/blog/instagram/instagram-algoritme-2023-versie2
  • Een slechte url: https://www.get-agrip.nl/blog/instagram/instagram-tips/algoritme/1266446"

Geoptimaliseerde afbeeldingen 

Het optimaliseren van afbeeldingen is essentieel voor een soepele gebruikservaring en een verbeterde zichtbaarheid in zoekmachines. Het optimaliseren van afbeeldingen omvat verschillende onderdelen zoals het reduceren van de bestandsgrootte, passende bestandsnamen en zorgvuldig gekozen alt-teksten.

Alt-tekst 

De alt-tekst, ook bekend als alternatieve tekst, biedt een beschrijvende tekst voor een afbeelding. Deze tekst dient voornamelijk voor de zoekmachines die de context van de afbeelding moeten begrijpen. Zoekmachines kunnen niet zien wat er op de afbeelding staat, dus gaan af op de omschrijving die je zelf meegeeft. Gebruik een beknopte, beschrijvende alt-tekst met een relevant zoekwoord die past bij de afbeelding en de content van de pagina.

Formaat van een afbeelding 

Het gebruik van een juist bestandsformaat van een afbeelding op je website kan de laadsnelheid van je website verbeteren. Door je afbeeldingen te comprimeren verklein je de grootte van de afbeelding zonder significante kwaliteitsvermindering. Dit draagt bij aan een verbeterde gebruikerservaring, aangezien bezoekers snel toegang hebben tot de pagina. Daarnaast is de laadsnelheid van je website één van de vele factoren waar zoekmachines naar kijken. Het bevordert dus ook de ranking van je website.

Het ideale bestandsformaat van een afbeelding is maximaal 450KB bij een afbeelding die paginabreed wordt ingeladen, en maximaal 250KB voor een afbeelding die kleiner wordt getoond.  

Sitemap en robots.txt 

Het verbeteren van de crawlbaarheid van je website is belangrijk voor een effectieve indexering door zoekmachines. Crawlbaarheid omvat het vermogen van zoekmachines om alle pagina's van je website te ontdekken, te doorzoeken en te indexeren. Een geoptimaliseerde crawlbaarheid verzekert dat jouw waardevolle content volledig wordt opgenomen in de zoekresultaten.

Robots.txt 

Het implementeren van een robots.txt-bestand draagt bij aan dit proces. De robots.txt geeft instructies aan zoekmachines over welke delen van je website wel of niet moeten worden gecrawld. Dit helpt bij het sturen van zoekmachines naar relevante pagina's en het blokkeren van minder belangrijke content.

Sitemap 

Een sitemap is een georganiseerde lijst van alle URL's op je site. Het is een hulpmiddel dat zoekmachines helpt om de structuur van je website te begrijpen. Dit vergemakkelijkt het crawlen van je pagina's, waardoor zoekmachines efficiënter en grondiger je website kunnen indexeren.

Een verbeterde crawlbaarheid resulteert in een betere zichtbaarheid van je content in zoekmachines, waardoor gebruikers eenvoudiger relevante informatie kunnen vinden. Door het juist inzetten van de robots.txt en sitemap, draag je bij aan het verbeteren van je online aanwezigheid en het vergroten van de kans op hogere rankings in zoekresultaten.

Canonicals en redirects 

Canonicalisatie en 301-redirects zijn twee belangrijke technieken binnen SEO die helpen bij het handhaven van een geordende en goed werkende website.

Canonicalisatie 

Canonicalisatie helpt bij het voorkomen van dubbele inhoud en aan zoekmachines aan te geven welke versie van een pagina als de primaire versie moet worden beschouwd. Door dit aan te geven, vermijd je problemen met zoekmachines die dezelfde content op verschillende URL's zien, wat kan resulteren in lagere rankings.

301-redirects 

301-redirects zijn cruciaal om bezoekers en zoekmachines automatisch door te sturen naar de juiste pagina als er wijzigingen plaatsvinden. Wanneer een pagina permanent wordt verplaatst of verwijderd, leidt een 301-redirect bezoekers en zoekmachines naar de nieuwe locatie. Hierdoor blijft de linkwaarde behouden en worden gebruikers zonder onderbreking naar de juiste content geleid.

Wel is het belangrijk om het gebruik van redirects zo beperkt mogelijk te houden. Hoe vaker je een pagina wijzigt, hoe meer redirects je hebt op een URL. Als er 3 redirects naar 1 URL verwijzen, spreken zoekmachines van een loop. Een loop is verwarrend voor zoekmachines, wat niet ten goede komt van de ranking van je pagina.

Gestructureerde gegevens

Gestructureerde gegevens vormen een verrijking voor de inhoud van je website door extra informatie toe te voegen. Dit framework van gestructureerde gegevens voorziet zoekmachines van een dieper begrip van je content. Het implementeren van gestructureerde gegevens helpt zoekmachines om de inhoud beter te interpreteren en te presenteren in de zoekresultaten.

Deze gegevens geven meer specifieke details over de inhoud van je site, zoals productinformatie, beoordelingen, evenementgegevens, bedrijfsinformatie, en meer. Dit geeft zoekmachines de mogelijkheid om deze informatie op een gestructureerde manier te begrijpen, wat resulteert in verrijkte zoekresultaten. Hierdoor kan je content opvallen met zogenaamde 'rich snippets', die gebruikers extra informatie bieden direct vanuit de zoekresultaten, zoals sterbeoordelingen, prijzen, beschikbaarheid van producten, enzovoort.

Deze rijkere en gedetailleerde weergave van informatie informeert gebruikers over jouw bedrijf nog vóórdat ze de website bezocht hebben, wat kan leiden tot een hogere doorklikratio en meer verkeer naar je site. Het biedt een aanzienlijke mogelijkheid om je website te laten opvallen in de competitieve omgeving van zoekmachines.

Hreflang tags 

Voor een meertalige website moet je gebruikmaken van hreflang-tags voor een nauwkeurige indexering en weergave van verschillende taalversies in zoekmachines. Hreflang-tags zijn HTML-codes die aangeven tot welke taal en regio elke specifieke pagina behoort. Deze tags verminderen de kans op verwarring bij zoekmachines en helpen hen om de juiste taalversie weer te geven aan gebruikers op basis van hun taalvoorkeur.

Het correct implementeren van hreflang-tags in de broncode van de website is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat elke taalversie wordt begrepen en weergegeven aan het juiste internationale publiek.

Verzamel kwalitatieve backlinks 

Linkbuilding is een cruciale strategie binnen SEO. Het omvat zowel interne als externe links die een significante rol spelen bij de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van je website.

Interne links 

Interne links fungeren als paden die gebruikers en zoekmachines leiden naar gerelateerde inhoud op je site. Deze links helpen niet alleen bij de navigatie, maar dragen ook bij aan de hiërarchie en structuur van je website.

Backlinks 

Backlinks zijn externe links die van andere websites naar jouw site verwijzen. Deze links worden ook wel gezien als aanbevelingen en dienen als een stem van vertrouwen van de ene website naar de andere. Voor zoekmachines vertegenwoordigen backlinks een maatstaaf voor de autoriteit en geloofwaardigheid van je website. Kwalitatieve backlinks van relevante en betrouwbare websites zijn cruciaal voor een sterke SEO-strategie.

Backlinks kunnen de zichtbaarheid van je website vergroten en bijdragen aan een hogere positie in de zoekresultaten. Het verkrijgen van backlinks is een continu proces en vereist aandacht voor het genereren van hoogwaardige content die waarde toevoegt, zodat andere websites naar jou willen linken.

Het belang van technische SEO 

Technische SEO is van onschatbare waarde voor elke website, omdat het de ruggengraat vormt van een solide en goed presterende online aanwezigheid. Het legt de basis voor effectieve zoekmachineoptimalisatie, waardoor zoekmachines je website beter begrijpen, indexeren en rangschikken. Door je te richten op technische aspecten, zoals laadsnelheid, mobielvriendelijkheid, HTML-elemtenten, websitestructuur en de crawlbaarheid van je website, verbeter je zowel de prestaties in de zoekmachines, maar het draagt ook bij aan een betere gebruikerservaring.

Gebruikerservaring 

Een verbeterde gebruikerservaring is een direct gevolg van goed uitgevoerde technische SEO. Een geoptimaliseerde website zorgt voor naadloze navigatie en snelle laadtijden, wat de tevredenheid van de gebruiker vergroot. Dit draagt bij aan een positieve indruk van je website, wat weer leidt tot een hogere betrokkenheid van bezoekers.

Aan de slag met technische SEO? 

Door de technische aspecten van je website te optimaliseren, vergroot je niet alleen de zichtbaarheid en rangschikking in zoekmachines, maar verbeter je ook de gebruikerservaring, wat leidt tot meer tevredenheid en betrokkenheid van bezoekers. Ben je klaar om de technische pijlers van jouw website te versterken en je online aanwezigheid te verbeteren?

 Bij Get a Grip helpen we je graag om je technische SEO te verbeteren en de prestaties van je website naar een hoger niveau te tillen. Download onze gratis SEO-checklist of neem contact op voor meer informatie!

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Grip op jouw online business?

Kom maar op!

Bel: +318 51 30 35 49

Trainingen en online advies als eerste ontvangen?

Meld je aan voor de Get a Grip updates!

Your information is safe with us