Disclaimer

Get a Grip (Kamer van Koophandel 52637565) verleent je hierbij toegang tot www.get-agrip.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Get a Grip behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.get-agrip.nl is vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een voorstel of offerte, opgesteld door Get a Grip.
 

Beperkte aansprakelijkheid

De content, teksten, afbeeldingen, materialen etc. die op www.get-agrip.nl zijn geplaatst, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Al deze content kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Get a Grip.
 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de content liggen bij Get a Grip. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Get a Grip, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke content anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.get-agrip.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.